tsportinthecity

Bor: l’ assemblea annuale

Tempo di lettura: 2 minuti

Sì è svolta negli scorsi giorni al centro sportivo Primo maggio a Trieste, nei termini di legge previsti, l’annuale assemblea dei soci dell’Associazione dilettantistica pallacanestro – Amaterski košarkarski klub Bor. E’ stato dato molto spazio al resoconto del presidente Edi Sosič che ha parlato del lavoro svolto e delle problematiche insorte. Tra l’altro ha evidenziato l’attività giovanile e del minibasket e la bella stagione conclusa dalla prima squadra Bor Radenska, ma anche la proficua collaborazione con la scuola ed il successo delle due settimane del camp estivo. Ha inoltre rimarcato il sodalizio con il Breg e ha spiegato quali sono stati i motivi, durante l’annata, dell’uscita dal progetto giovanile Jadran al quale ad ogni modo non chiudono la porta se fondato su nuove basi. Tra le difficoltà emerse nel resoconto di Sosič, i problemi con le palestre e nel formare in casa giovani allenatori. L’ADP AKK Bor ha davanti a sè nel 2025 il sessantennale ed il consiglio direttivo, rinoforzato nell’ultimo anno da forze più giovani ed idee e energie fresche, vuole festeggiare come si deve questo compleanno.
Da segnalare una variazione nelle mansioni nel consiglio direttivo: si è dimesso per motivi di lavoro il vice presidente Roberto Filipac, il nuovo vice presidente è Sergio Pozar.

V prejšnjih dneh je Amaterski košarkarski klub Bor izpeljal v predvidenem roku na Stadionu 1. maja v Trstu redni občni zbor. V središču je bilo poročilo predsednika Edija Sosiča, ki je podal pregled dejavnosti in odprtih vprašanj. Omenil je plodno dejavnost minibasketa, mladinskega pogona, uspešno sezono članske ekipe Bor Radenska, pa tudi sodelovanje s šolami in navdušujoč poletni kamp, ki je za nami. Zaustavil se je pri sodelovanju z Bregom na mladinski ravni in o težavah, ki so nastale med sezono v projektu Jadran, kateremu nikakor ne zapirajo vrat na drugačnih temeljih. Sosič je tudi poudaril, da se ubadajo s problemom vadbenih prostorov in pomanjkanja doma vzgojenih trenerjev. Pred sabo ima AKK Bor v letu 2025 šestdesetletnico delovanja, ki jo nameravajo ustrezno obeležiti. Pri tem se predsednik veseli priliva mlajših športnih delavcev s svežini idejami.
Do spremembe je prišlo v razdelitvi funkcij v glavnem odboru: Roberto Filipac je iz služebnih razlogov odstopil s podpredsedniškega mesta, novi podpredsednik je Sergio Pozar.

Credit by Niko Stokelj – Ufficio Stampa Bor Radenska